Mediacentrum
Možnosti získání bydlení, ČRo 1, Radiožurnál, 30.6.2004
Chcete si pořídit bydlení, ale koupi vlastního bytu si nemůžete dovolit? Pak je vaší jedinou možností pronájem bytu a to buď od soukromého majitele nebo od obce. Jak v takových případech postupovat a co dělat, když vám stávající pronajatý byt přestane vyhovovat a chcete požádat o výměnu jsme si povídali s Tomášem Olšarem z realitní kanceláře Nejlepší bydlení.

Jsou lidé, kteří na pořízení vlastního bydlení nemají peníze a byt si musí pronajmout. Před vstupem do Evropské unie byly ceny pronájmů velmi vysoké, očekávalo se, že nemovitostí budou dražší, to se však nepotvrdilo. Ceny pronájmů v současné době klesají, ne ale v atraktivních lokalitách.

Byt, který si člověk pronajme za svobodna mu často přestane dispozičně vyhovovat ve chvíli, kdy si chce založit rodinu. Nájemní byt ale nemůže prodat, protože mu nepatří. Jakou má nájemník v takové situaci možnost získat byt, který by mu vyhovoval?

Variantou je výměna bytů mezi nájemci, kteří na ně mají nájemní právo. Nejlépe se bude měnit byt s nájemní smlouvou na dobu neurčitou. Podepíše se smlouva o výměně bytů a předloží se jejich majitelům. Ti mohou odepřít výměnu povolit, ale musí k tomu mít vážný důvod.

Nájemce, jemuž majitel výměnu bytu bez závažných důvodů odmítl, se může domáhat souhlasu u soudu. Ten může rozsudkem rozhodnout o výměně. A jak je dnes možné přijít k obecnímu bytu?

Většina lidí je získala přechodem nájmu ze zákona, to znamená po svých rodičích a jiných příbuzných. Dnes může obecní byt být přidělen v rámci obce nebo obcí pronajat za tržní nájemné na dobu určitou.

Na přidělení obecního bytu ale není ze zákona nárok. Záleží jen na příslušné městské části, komu a za jakých podmínek byt poskytne. Základními podmínkami však je, aby měl žadatel trvalé bydliště v příslušné městské části a byl občanem České republiky.

Silvie Králová
<< Zpět do Mediacentra <<