Mediacentrum
Dobrý poradce ušetří peníze, deník Rovnost, 20. 12. 2003
Zájemce o koupi bytu či rodinného domu stojí mimo jiné před problémem, jak si zajistit prostředky na tuto akci a jak získat informace o způsobech financování. Musí si také odpovědět na otázku, zda získat přehled u finančního poradce. Na tyto záležitosti odpovídá Mgr. Pavla Staňková, která se specializuje na investice do bydlení.

1. Jaké v současnosti existují možnosti financování bydlení?
Kromě všeobecně známých způsobů jakým jsou hypoteční úvěry a úvěry ze stavebního spoření, lze využít např. spotřebitelských úvěrů nebo leasingu. Samozřejmě existuje i možnost platby v hotovosti. Nicméně, i když je financování vlastními prostředky určitě nejjednodušším, nemusí být nejvýhodnějším řešením, zvláště v období nízkých úrokových sazeb.
V současné době se rozšiřuje nabídka o nové typy úvěrů jako je „americká hypotéka“, která stejně jako klasická hypotéka je zajištěna zástavním právem k nemovitosti, ale poněvadž není vázána účelově, poskytuje širší spektrum svého využití např. při zařizování bytu či koupi automobilu.


2. Je možné si na hypotéku pořídit družstevní byt?
Získání družstevního bytu – tedy převod členských práv a povinností – není dle zákona o dluhopisech investicí do nemovitosti, tudíž není možné jej financovat klasickou hypotékou. Zároveň nemovitost nelze zastavit, poněvadž není ve vlastnictví klienta, nýbrž družstva. Některé banky umožňují řešit tuto situaci zástavou jiné nemovitosti. Při nižších částkách 300 – 400 tisíc je optimální využít překlenovacích úvěrů či úvěrů ze stavebního spoření, kdy spořitelnám postačuje jako forma zajištění ručitelský závazek.


3. V čem spočívají hlavní výhody spolupráce s finančním poradcem?
Myslím si, že vzniká podezření, že nejsou zcela nestranní a preferují vždy určitou finanční instituci. Jak je tomu ve skutečnosti?

Samozřejmě, finanční poradce pracující pro konkrétní hypoteční banku nebo stavební spořitelnu se snaží prodat produkt této finanční instituce a prezentovat jej v nejlepším světle. Stejná situace nastává při návštěvě bank a stavebních spořitelen. Příkladem může být klientka, která ve snaze zajistit si nejvýhodnější stavební spoření za stávajících podmínek, obešla všech šest stavebních spořitelen, přičemž po tomto vyčerpávajícím martýriu byla zase na začátku. Jednoduše zjistila, že každá stavební spořitelna je přece nejlepší. Nakonec tedy vyhledala radu finančního poradce.
Pro klienta je proto pohodlné a výhodné využít služby makléřských společností, které nestranně a objektivně hodnotí jednotlivé finanční instituce a jejich produkty, a po zhodnocení situace vyberou to nejvýhodnější řešení. Tím poradce ušetří vaše peníze, které v konečném efektu mohou dosahovat i desetitisíce. U většiny makléřských společností je klientovi přidělen osobní poradce, který vás provází od začátku, tedy od vyhotovení analýzy, přes konzultaci možných řešení, kompletaci úvěrové složky až po její dodání do banky. Finanční makléř, který zastupuje klienta při jednání s bankou, může vyjednat klientovi nestandardní podmínky a v případě problémů pomáhá vzniklou situaci řešit.


<< Zpět do Mediacentra <<