Mediacentrum
Nebojte se úvěrů poskytnutých na bydlení, Deníky Bohemia a Moravia, Peníze a my, 13.12.2004
Se zájemci o úvěry na bydlení se roztrhl pytel. Mnoho rodin chce mít vlastní střechu nad hlavou a hledá pro pořízení nemovitosti co nejvýhodnější podmínky jejího financování. Jaké mají možnosti? A jaké jsou mezi nimi rozdíly?

Ing. Dana Hermanová

V zásadě je možné rozdělit úvěry na hypoteční a úvěry ze stavebního spoření.

Hypoteční úvěr (účelový): poskytuje banka pouze na pořízení či zhodnocení nemovitosti. (existuje i tzv. americká hypotéka , kdy na zástavu nemovitosti půjčí banka prostředky i na jiné účely než pořízení nemovitosti).
Klient musí splnit dvě základní podmínky: mít dostatečný příjem na splácení úvěru a zároveň k dispozici nemovitost, jejíž hodnota dosahuje cca 143% výše úvěru, a kterou ve prospěch banky zastaví.

Úvěr ze stavební spořitelny má dvě formy:
1. klient má uzavřenou smlouvu o stavebním spoření, spořil minimálně 2 roky, má naspořeno min. 40% cílové částky (částky, na niž je smlouva uzavřena) a spořitelna mu přiznala v požadované výši tzv. hodnotící číslo. V tomto případě má klient nárok na úvěr ze stavebního spoření do výše cílové částky smlouvy o stavebním spoření. Pro přiznání úvěru je pak rozhodující schopnost klienta splácet úvěr a další zajištění úvěru (dle výše úvěru buď ručitelé nebo zástava nemovitosti).
2. klient nemá uzavřenou smlouvu o stavebním spoření, případně jeho stávající smlouva nesplňuje některou z podmínek (minimálně 2 roky spoření v objemu 40% cílové částky a tzv. hodnotící číslo v požadované výši). V tomto případě může žádat o překlenovací úvěr, kdy mu stavební spořitelna půjčí celou potřebnou částku. Z celé této částky potom klient platí úroky. Zároveň spoří na smlouvu o SS do výše 40% cílové (dlužné) částky. Po splnění všech výše uvedených podmínek již úvěr pokračuje jako klasický úvěr ze stavebního spoření. Samozřejmě i zde musí být klient schopen splácet úroky z úvěru a zároveň spořit na smlouvu o stavebním spoření, a také mít dostatečné zajištění úvěru.

Srovnáme-li tyto úvěry, jejich výhody a nevýhody, vychází obecně toto:

Hypoteční úvěr:
· Výše úvěru od cca 300 000,- Kč
· Úvěr do výše 70% ceny zastavované nemovitosti (možno až do 100% ceny nemovitosti)
· Délka splácení 5 až 30 let (nutná aktivní výdělečná činnost po celou dobu splácení - cca do 65 let věku)
· Splácí se dlužná částka i úroky
· Možnost nastavení fixace (neměnnosti) výše úrokové sazby na dobu 1-15 let (po této době banka sama určí novou výši úroků ze zbývající dlužné částky)
· Odpočet zaplacených úroků od daňového základu příjmu dlužníka.
· Nelze kdykoli splatit zbytek úvěru bez sankcí, změny plateb jsou možné pouze při změně úrokové sazby

Úvěr ze stavebního spoření
· Min. výše úvěru není stanovena
· Věková hranice pro žadatele o úvěr je stanovena cca do 75 let (rozhoduje schopnost splácet úvěr)
· Možno kumulovat úvěry z více smluv rodinných příslušníků
· Úroky z úvěru jsou pevné po celou dobu splácení a jsou dány již při uzavření smlouvy o stavebním spoření
· Úvěr do výše 70% ceny zastavované nemovitosti (možno až do 100% ceny nemovitosti s dalším zajištěním ručiteli)
· Do částky cca 300 000,- Kč úvěru není nutná zástava nemovitosti (od cca 150.000,- Kč výše úvěru zajištění ručitelem)
· Nutno mít naspořeno většinou 40% z výše úvěru ( např.: na 1.000.000,- Kč úvěru je nutno mít na smlouvě uspořenu částku 40.000,-Kč)
· Možno kdykoli splatit zbytek úvěru bez sankcí

Překlenovací úvěr:
· Min. výše úvěru není stanovena
· Věková hranice pro žadatele o úvěr je do 75 let (rozhoduje schopnost splácet úvěr)
· Úvěr do výše 70% ceny zastavované nemovitosti (možno až do 100% ceny nemovitosti s dalším zajištěním ručiteli)
· Do částky cca 300 000,- Kč úvěru není nutná zástava nemovitosti (zajištěním ručiteli je požadováno od cca 50. 000,- Kč úvěru)
· Úroky z úvěru jsou pevné po celou dobu splácení a jsou dány již při uzavření úvěrové smlouvy. Jsou ve výši 100% částky úvěru po celou dobu trvání překlenovacího úvěru.
· Nutnost spořit na smlouvu o SS do výše 40% poskytnutého úvěru (cílové částky) minimální spořitelnou požadovanou úložku (ta je úročena a případně zhodnocována státní podporou)
· Odpočet zaplacených úroků od daňového základu příjmu dlužníka
· Poplatek za uzavření smlouvy o SS i smlouvy o úvěru

Rozhodnout, který typ úvěru je pro konkrétní případ nejvhodnější je hodně složité. Je nutno znát aktuální nabídku trhu, výše úroků a jejich trendy, poplatků za úvěry a mnoho dalších informací z finančních i realitních oblastí. Také přesná analýza možností a situace zájemce o úvěr je při výběru nezastupitelná. Proto je dobré se o tak mimořádně důležitém životním kroku, jakým je dlouhodobý investiční závazek poradit se zkušenými odborníky – kvalitními finančními poradci, kteří se v dané problematice dobře orientují a jsou schopni optimálního řešení konkrétního případu. Vždyť kvalitní informace a servis mohou ušetřit nejen čas a peníze při vstupu do úvěru, ale v dlouhodobém horizontu zabránit i možným kolizím zapříčiněným nekvalifikovaným rozhodnutím.


Autorka je poradkyní realitní kanceláře Nejlepší bydlení
www.nejlepsibydleni.cz<< Zpět do Mediacentra <<