Mediacentrum
Praha, Brno, Ostrava - současný stav, vývoj, odlišnosti, Právo, 9. 3. 2004
Situace na trhu s nemovitostmi je v různých regionech ČR velmi odlišná. Na vývoj jednotlivých regionálních trhů s nemovitostmi mají vliv zejména socioekonomické předpoklady regionu, jako je výše průměrné mzdy, nezaměstnanosti nebo i celkové návyky bydlení.
Naše realitní kancelář má díky svým pobočkám možnost porovnávat vývoj na trhu s nemovitostmi ve třech největších městech ČR – Praze, Brně a Ostravě. Mnohé věci mají stejné, ale existují zde i významné rozdíly.

Ceny
V čem se tyto trhy od sebe výrazně odlišují jsou ceny srovnatelných nemovitostí. Pokud v Praze koupím běžný 3 pokojový byt na sídlišti za 1,7 mil. Kč, v Brně je to již 1,1 mil. Kč v Ostravě můžu obdobný byt koupit i za 400 tisíc. Co se obyvatelům Prahy nebo Brna zdá malá, ba směšná cena, obyvatelům Ostravy připadá jako velká částka. Obdobné cenové relace jako u panelových bytů existují i u bytů cihlových, rodinných domů i u pozemků. Starší dům s větší zahradou ve vyhledávaných lokalitách se dá v Ostravě pořídit pod 2 mil., v Praze by se podobný dům těžko hledal na Praze 6 pod 6 milionů.

Vývoj trhu se opakuje
Jak jsou odlišné ceny, tak si nejsou odlišné vývoje a trendy. S mírnou nadsázkou se dá říct, že směr vývoje na trhu realit udává Praha a tento trend se pak s časovým zpožděním promítne i ve zbylých 2 městech. Pokud ceny realit rostou v Praze, pak se i růst postupně dostaví v Brně a jako poslední se promítne na trhu v Ostravě. Ve všech 3 městech byl v letech 2002 a 2003 patrný výrazný růst cen nemovitostí, nejmarkantnější to bylo u bytů, kde ceny vzrostly řádově o několik desítek procent. Jako první se zastavil obrovský růst cen bytů v Praze, a to téměř současně jako v Brně. V Ostravě se zdá, že se růst cen bytů prozatím zastavil koncem minulého roku. V současné době ceny za běžný panelový byt v Praze a Brně mírně klesají, v Ostravě zatím převládá stagnace a vyčkávání. V průběhu tohoto roku očekáváme ve všech třech městech stagnaci cen s mírným poklesem, a to zejména u bytů a pozemků. Pokles u panelových bytů bude výraznější. Vedle toho očekáváme rozevírání cenových nůžek mezi atraktivními a méně atraktivními nemovitostmi. Byty a domy na dobrých adresách by měli podle místa stagnovat nebo mírně růst. U pozemků se začíná projevovat důraz na zasíťované pozemky, rovněž zde se dá předpokládat růst.

Sníží se rozdíl v cenách?
V krátkodobém horizontu lze jen těžko předpokládat, že by se ceny v Ostravě výrazně přiblížili cenám brněnským nebo dokonce pražským. Aby se ceny v Ostravě výrazněji přiblížili k cenám ve zmiňovaných 2 městech by bylo zapotřebí vyřešit problém s odlivem mladých lidí z regionu a zejména přivést investory do regionu, kteří by místním lidem nabídli perspektivu. Vedle těchto dvou impulsů bude hrát významnou roli i rekultivace okolního prostředí ve městě. Rozdíl mezi Prahou a Brnem v cenách bude stále stejný, tento poměr ovlivňuje zejména vyšší poptávka po nemovitostech, atraktivnost a ceny vstupů u stavebních materiálů.

Nová výstavba
Co se týče nové výstavby. Absolutně i poměrově na počet obyvatel je největší nabídka nového bydlení v Praze. Zde si můžou klienti vybrat z brněnského pohledu z přehršle nových projektů. V Brně, jak se zdá, se s jarem objevilo větší množství nových projektů a rovněž i zde si může klient vybrat. Plno dalších investorů zde své projekty připravují. Stejně velkým problémem u obou měst je nedostatek stavebních pozemků určených pro výstavbu bytových domů v širších centrech těchto měst, proto je většina těchto projektů v okrajových čtvrtích. Naopak v Ostravě je nové výstavby velmi málo. Zásadním limitem jsou zde ceny novostaveb, které mají své hranice a překračují možnosti většiny případných zájemců. Zde se naskýtá velký prostor pro případné nové projekty spojené s družstevním bydlením, do kterých by bylo zapojeno město, resp. MMR.

Do čeho investovat
Z hlediska konzervativního způsobu investování doporučujeme investovat do nové výstavby, u starší výstavby do bytů okolo 50 m2. Dále do nemovitostí v atraktivních lokalitách zmíněných měst, což nemusí být nutně v centrech.
Z hlediska spekulativního investování nabízí Ostrava významný potenciál. Z komodit jsou zde nejzajímavější pozemky.

Ing. Vladimír Veselský,
ředitel realitní kanceláře Nejlepší bydlení
<< Zpět do Mediacentra <<