Mediacentrum
Pět rad pro správné označení nemovitosti, MF Dnes, 20. 10. 2004
Na otázky čtenářů MF DNES odpovídá Vladimír Veselský, ředitel realitní kanceláře Nejlepší bydlení.

Kupuji starší rodinný dům a nevím, co všechno má obsahovat kupní smlouva, především co se týká správného označení budov a pozemků.

V kupní smlouvě musíme uvádět všechny smluvní strany, myšleno tedy kupující a prodávající (jméno, adresa, rod. číslo, resp. obchodní firma, sídlo, IČO, statutární orgán), dále zde uvádíme kupní cenu a termín jejího uhrazení. Důležité je správné označení prodávané nemovitosti. Pokud je neúplné, katastrální úřady mohou z tohoto důvodu často přerušit nebo dokonce zastavit správní řízení.

Správné označení nemovitosti:
Vlastní vymezení domu, bytu či pozemku v kupní smlouvě můžeme shrnout do několika zásadních bodů:
Označení nemovitosti
- pozemky musí být označeny parcelním číslem s uvedením druhu pozemku
- pozemky evidované zjednodušeným způsobem musí být vymezeny parcelním číslem podle dřívější pozemkové evidence s uvedením, zda se jedná o parcelní číslo podle pozemkového katastru, v němž se nachází
- budovy musí být vymezeny příslušností stavby k části obce, číslem popisným nebo evidenčním, způsobem využití a označení pozemku – druhu pozemku a jeho parcelním číslem, na kterém jsou postaveny.
- byty a nebytové prostory musí být vymezeny číslem bytové jednotky, resp. nebytového prostoru, označením budovy, v níž se nacházejí (viz. výše), dále označením podlaží, způsobu využití. Rovněž je nutné uvést velikost spoluvlastnického podílu ke společným částem budovy, velikost spoluvlastnického podílu k pozemku, na kterém budova stojí, dále celkovou podlahovou plochu bytu (plocha balkonu, např. loggie se do celkové plochy bytu nezahrnuje) a popis bytu, jako i společných částí budovy
- každá nemovitost (budovy, byty, či pozemky) musí být označena uvedením čísla listu vlastnictví, na kterém je zapsána, katastrálního území a jména obce, v němž se nachází.

Vladimír Veselský
Ředitel RK Nejlepší bydlení
<< Zpět do Mediacentra <<