Právní servis

Úzce spolupracujeme s advokátní kanceláří JUDr. Markéty Němcové, evidenční číslo advokáta 10875, která v rámci naší realitní činnosti připravuje veškerou naši smluvní dokumentaci a stará se o perfektní právní zázemí společnosti.