Mediacentrum
Úvěry: Hypotéky pro vyšší částky, stavební spoření pro nižší, Rovnost, příloha Svět realit, 16. 1. 2004
Závěr roku je určitou příležitostí, jak investovat své prostředky v souvislosti s bydlením.

V jakých případech je vhodné použít hypoteční úvěr? V čem se vlastně liší hypoteční úvěr od úvěru ze stavebního spoření?

Hypoteční úvěr je podle zákona o dluhopisech úvěr, který je poskytnut na investici do nemovitosti, která se nachází na území České republiky a je zajištěn zástavním právem k této nebo jiné nemovitosti. Jedná se o ryze účelový úvěr, který slouží k pořízení nemovitosti, její výstavbě, rekonstrukci, modernizaci, ale také vypořádání spoluvlastnických a dědických nároků k nemovitosti a splacení dříve poskytnutých půjček, které sloužily jako investice do nemovitosti.

V čem se vlastně liší hypoteční úvěr od úvěru ze stavebního spoření?
Stavební spoření je výhodné použít při investičních záměrech s nižší cílovou částkou, např. při rekonstrukci bytu, kde jako forma zajištění stačí pouze ručitelé. U vyšších částek je výhodnější použít hypoteční úvěr, u kterých v současné době dosahují úrokové sazby velmi příznivých hodnot. Oproti hypotéce má stavební spoření výhody v neměnnosti úrokové sazby po celou dobu splácení úvěru a možností úvěr bez sankcí kdykoli splatit.
Lze rovněž očekávat, že v souvislosti se změnami v zákonu o stavebním spoření
dojde ke změnám v orientaci stavebních spořitelen - od získávání klientů k orientaci na poskytování úvěrů. Je pravděpodobný pokles úrokových sazeb u překlenovacích úvěrů ze stavebního spoření a mírné zvýšení u hypotečních úvěrů.

Co všechno je tedy nutné k vyřízení hypotečního úvěru, kolik činí finanční poplatky, a jak dlouho tento proces trvá?

Je pravdou, že vyřízení hypotečního úvěru stojí klienta určitý čas a peníze. Lze říci, že po dodání všech potřebných materiálů bance, trvá vyřízení úvěru dva až tři týdny. Některé finanční ústavy poskytují za poplatek i expresní vyřízení úvěru. Je třeba připravit se také na to a počítat s tím při formulacích v kupních smlouvách, že celá záležitost se může prodloužit na katastru nemovitostí při zápisu zástavního a vlastnického práva. Katastrální úřad Brno – město si ponechává na zavkladování lhůtu jednoho měsíce, u katastrálního úřadu Brno - venkov se může vyřizování ještě o měsíc prodloužit. Pokud klient kupuje nemovitost např. přes realitní kancelář a koupě je podmíněna rychlým převodem peněz, může klient využít služeb některých bank a čerpat peníze již na návrh na vklad. Tato nadstandardní podléhá u většiny bank poplatku.
Pro vyřízení úvěru je třeba dodat potvrzení o výši příjmů (u zaměstnanců), dvě daňová přiznání (u OSVČ), poté formuláře vztahující se k nemovitosti – LV (možná by bylo dobře zkratku vysvětlit), snímek z katastrální mapy a fotografie. U výstavby je nutná projektová dokumentace, harmonogram výstavby, dále kupní smlouva (smlouva budoucí kupní) nebo smlouva o dílo, popř. o výstavbě. Jednotlivé banky se mohou lišit v požadovaných dokladech a i v průběhu schvalování úvěru si banka může ještě vyžádat některé další doklady. Jedna banka požaduje potvrzení o výši příjmů, jiná výpisy z účtu, další vyžaduje pracovní smlouvy anebo doklady spojené s provozem domácnosti.
Poplatky spojené s vyřizováním úvěru zahrnují odhad nemovitosti, poplatky u notáře, kolky, dále klient platí poplatek při schválení úvěru, poplatek za jeho vyřízení (0,7-0,9% z výše poskytnutého hypotečního úvěru).


<< Zpět do Mediacentra <<